• Har ni behov av att ta fram eller ändra en detaljplan?
 • Har ni behov av stöd i tolkningen av en detaljplan?
 • Vad får ni göra och vilka möjligheter finns det för er fastighet?
 • Är planens bestämmelser juridiskt hållbara eller finns det utrymme för dialog med kommunen?
 • Behöver ni stöd i dialogen med kommunen avseende gällande plan, ändring av plan eller i framtagandet av en ny detaljplan?

En planprocess tar tid och kostar pengar. En antagen detaljplan gäller för lång tid framöver. Det är därför viktigt att bevaka att planprocessen ger de möjligheter och utrymme ni behöver långsiktigt.

Vår målsättning är att tillsammans med våra kunder planera för en hållbar samhällsutveckling. Vi har kunskap och erfarenhet för att jobba genom hela planprocessen, från översiktsplanering till planbesked och detaljplaner. Genom erfarenhet av att arbeta på kommun är vi trygga i att leda planarbetet och föra dialog med kommunens tjänstepersoner och politiker, för att hitta de bästa gemensamma lösningarna.

Vi är behjälpliga med såväl projektspecifika insatser som att ta fram, eller tolka, en detaljplan eller fungera som långsiktigt planstöd för att stötta upp verksamheten när behov uppstår. Vi utbildar gärna inom planering, och kan erbjuda allt från fristående föreläsningar och workshops, till möjligheten att leverera hela kursupplägg.

Våra tjänster

 • Detaljplanering
 • Översiktsplanering
 • Underlag till planbesked
 • Kunskapsstöd i planprocessen
 • Kunskapsstöd kring fastighetsfrågor
 • Tematiska tillägg till översiktsplan
 • Planprogram
 • Lokaliseringsprövning
 • Volymstudier
 • Förstudier
 • Kunskapsstöd gällande strandskyddsfrågor
 • Undersökning av betydande miljöpåverkan (tidigare behovsbedömning)

Här finns vi

Örebro

Ribbingsgatan 11
SE-703 63 ÖREBRO
Telefon: +46 19-601 44 50
Peter Larsson
Se karta

Eskilstuna

Libergsgatan 6
SE-632 21 ESKILSTUNA
Telefon: +46 16-10 07 62
Ulrika Martell
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 21-81 44 73
Matilda Wiberg
Se karta