Vi inom Projektledning i Malmö arbetar i ett projekts alla faser, från idé till genomfört projekt. Våra kunder finns både inom den privata och den offentliga sektorn.

Vårt mål är att alltid, tillsammans med våra kunder, driva projekten mot de uppsatta målen, i rätt tid, till rätt ekonomi och med rätt kvalitet. Vi strävar alltid efter att skapa en gemensam förståelse vad som är viktigt för projektets framgång.

Vi erbjuder följande tjänster

  • projektutveckling
  • projektledning
  • byggledning
  • projekteringsledning
  • projektadministration
  • kontrollansvarig enligt PBL
  • BAS P och U

Bolaget arbetar företrädesvis inom Malmöregionen, och kunderna finns bland fastighetsbolag, kommuner och industri m.fl.

Våra medarbetares samlade erfarenhet gör att vi kan arbeta med de flesta olika typer av byggnader såsom kontor, skolor, affärscentra, industrier, bostäder m.m. Vi strävar alltid efter att bemanna våra uppdrag, på det för projektet bästa sättet, för att våra kunder ska bli framgångsrika.

Vill du utveckla dig tillsammans med oss?

Både som kund eller som framtida medarbetare tar du kontakt med vd Lars Pauli.

Våra medarbetare

Här finns vi

Malmö

Rundelsgatan 16
SE-211 36 MALMÖ
Telefon: +46 706-93 48 61
Vd Lars Pauli
Se karta