En bra start i hyresrelationen och en god funktion för verksamheten i lokalen kräver koordinering av hyresgästens krav kopplat till fastighetens förändringsprocess, vi kallar det hyresgästkoordinering. Vi arbetar för en hållbar relation mellan hyresgästen och hyresvärden med tydliga gränsdragningar såväl tekniska, ekonomiska och ansvarsmässiga. Vid fastighetsutveckling utgör inventering av befintliga hyresgästers verksamheter och krav en del av förstudien. Hyresgästanalysen är ett viktigt underlag för beslut om vägval, ekonomi och tidplan för förändringen av fastigheten. Investeringarna är ofta stora både för hyresgäst och hyresvärd och därför är ansvaret viktigt fördela så att lokalen sköts på ett bra sätt och att värdet av investeringarna bibehålls.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta