Hyresgästen är den som skapar värdet i fastigheten och utgör en del av ägarens och fastighetens varumärke. Vi hjälper er med strategier för en optimal mix av hyresgäster, vi genomför uthyrningen och skriver avtal. Att hitta rätt hyresgäster är en viktig del av uthyrningsarbetet och vår strävan är att matcha hyresgäst med fastigheten och hyresvärden. Uthyrningen följer den uthyrningsstrategi eller ägarstrategi som tagits fram för fastigheten. Vi upprättar marknadsanalyser som ger stöd för hyresnivåer och andra villkor i förhandlingarna. När vi upprättar avtal är det viktigt att hitta en bra balans mellan parterna med rimliga risknivåer. Vi tecknar avtal som ska fungera praktiskt i förvaltningen och initialt vid iordningställande av lokalen. Det är viktigt att gränsdragningen mellan parterna reds ut så att hyresgästen och hyresvärden får en bra start i lokalen.

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta