I Structor Miljö Öst AB arbetar vi med att konstruktivt vara med att bygga en hållbar framtid. Vi tycker det är roligt med miljöfrågor och har både engagemang och hjärta för det vi gör.

Verksamheten varierar från stort till smått. Det kan vara allt från mindre miljöundersökningar till planering och förverkligande av stora anläggningar och projekt som pågår under flera år och har stor betydelse för både människor och miljö.

Structor Miljö Öst arbetar med:

 • föroreningar i jord, vatten och sjösediment
 • avfall och avfallsanläggningar
 • grundvatten, vattentäkter, dagvatten och vattenresursteknik
 • tillståndsprövningar och MKB
 • projektledning i miljöprojekt

I vardagen innebär det att vi arbetar mycket med undersökningar i fält som vi sedan bearbetar, analyserar och tolkar. Visualisering av stora datamängder, beräkningar och modelleringar i 3D (t.ex. GIS, CAD och grundvattenmodeller), riskbedömningar, materialinventering i byggnader, tillståndsansökningar, medverkan i samråd och förhandlingar, förfrågningsunderlag för olika entreprenadformer, kostnadskalkyler och uppföljning under utförandet med kontroller av miljö och ekonomi.

Vi vill utveckla projekten vi medverkar i, tycker det är bra när vi kan göra skillnad för våra kunder och medverka till ett hållbarare samhälle. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där det är roligt att arbeta, arbetsuppgifterna känns meningsfulla och lönen är bra.

Vi har medverkat i flera spännande projekt i regionen, t.ex.

 • efterbehandling av impregneringsanläggningar, glasbruk, verkstadsindustri, kemtvättar m.fl.
 • konstruktion av deponier, sluttäckningar, utbyggnad av avfallsanläggningar
 • undersökningar och anläggning av nya vattentäkter
 • muddring, avvattning och nyttiggörande av sediment
 • miljökontroll och byggledning
 • projektledning av miljöprojekt.

Structor Miljö Öst har kontor i Kalmar, Linköping, Västervik och Emmaboda. Vd är Lars Blomgren.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Emmaboda

Järnvägsgatan 6
SE-361 30 EMMABODA
Telefon: +46 761-07 43 27
Kontakt Jens Johannisson
Se karta

Kalmar

Norra vägen 37
SE-392 34 KALMAR
Telefon: +46 480-226 23
Kontakt Daniel Glatz
Se karta

Linköping

Teknikringen 1 D
SE-583 30 LINKÖPING
Telefon: +46 13-12 27 23
Kontakt Ebba Wadstein
Se karta

Västervik

Kvarngatan 32
SE-593 33 VÄSTERVIK
Telefon: +46 13-12 27 22
Kontakt Weronica Andersson
Se karta