Structor Projektledning Uppland AB utgår från kontoret i Uppsala.

Vi projektstyr avtal, teknik, tid och ekonomi i alla skeden; utredning, projektering, upphandling, produktion och avlämnande.

Våra uppdragsgivare är privata bolag och offentliga beställare inom bygg och anläggning.

Tjänsterna är

  • Projektledning – budget, tidplan, resurser, upphandling
  • Projekteringsledning – funktion, teknik, ekonomi, kvalitet & miljö
  • BAS (P) – byggarbetsmiljösamordnare, planering och projektering
  • BAS (U) – Byggarbetsmiljösamordnare, utförande
  • KA PBL – kontrollansvarig plan och bygglagen
  • Byggledning – kontraktshandlingar, syn & kontroll, presterat och ändringar, tillägg & avgående (ÄTA)
  • Entreprenadbesiktning – besiktningsman, biträdande besiktningsmän, kallelse & förrättning, bilagor, utlåtande
  • Kostnadsbedömning – byggherrekostnader, projektering, entreprenad

Både som beställare eller framtida medarbetare är du välkommen att kontakta vd Per-Erik Knapp.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-20 58 53
Vd Per-Erik Knapp
Se karta

Gävle

Box 326
801 04 GÄVLE
Telefon: +46 706-20 58 53
Vd Per-Erik Knapp