Strategier för handel och service är ett viktigt styrdokument för stadsutveckling och fastighetsutveckling. Att utreda förutsättningarna för handel och service innebär att samla relevant information genom omvärldsanalys och marknadsanalys. Att tolka samhällsutvecklingen och människors beteendemönster är den största utmaningen med en handelsutredning. De handelsutredningar som vi gör ger er verktyg för utformning och planering i tidiga skeden, tex redan vid översiktsplanering. Förslag på affärskoncept​ och butiksmix, målpunkter och ”dragare”, åtgärder för att stärka flöden är exempel på vad en handelsutredning från oss kan ge er. Vi hjälper er gärna med struktur för avtal och fastighetsrättsliga lösningar som kan underlätta förverkligandet av fungerande handelsstråk och levande stadsmiljöer. Handelsutredning ska vara en självklar del av en förstudie med kommersiella lokaler och verksamhetslokaler men kan också upprättas i senare skede. Bättre sent än aldrig, kontakta oss så hjälper vi er!

Här finns vi

Stockholm

Solnavägen 4
SE-113 65 STOCKHOLM
Telefon: +46 8-545 556 30
Vd Harald Näslund
Karta

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta

Västerås

Norra Källgatan 17
SE-722 11 VÄSTERÅS
Telefon: +46 706-93 65 70
Vd Harald Näslund
Se karta