Vi är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad med inriktning mot hydrogeologi, klimatanpassning, vattenverksamhet, arbetsmiljö och kvalitets- och miljöstyrning.

Samhällsbyggande är nödvändigt för att tillgodose en ökande befolkning. Structor Vatten & Miljö Uppsala är med och ser till att byggandet sker på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som hänsyn tas till miljön med utgångspunkt i vatten både ovan och under markytan.

Vi erbjuder:

 • hydrogeologiska utredningar
 • kontrollprogram
 • dagvattenutredningar i alla skeden
 • våtmarksutredningar rörande ytvatten, hydrogeologi, tillståndshantering och ersättningsfrågor
 • utredningar kopplade till vattenförsörjning
 • vägledning och hantering markavvattningsföretag
 • tillståndshantering
 • miljökonsekvensbeskrivning
 • kvalitetsstyrning
 • BAS-P
 • arbetsmiljösamordning
 • klimatanpassning

Inom klimatanpassningsområdet har bolaget tagit fram ett gratisverktyg för att hjälpa fastighetsägare att identifiera sina klimatrisker, se www.klimatkoll.se.

Vill ni veta mer om vad vi kan göra i era projekt? Vill du vara en del av oss? Har du glöd, engagemang och hög yrkesmässig och social kompetens? Då finns det alla möjligheter för dig att trivas och växa med oss. Hör av dig till vd Karin Ripol.

Våra projekt

Våra medarbetare

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 703-91 88 66
Vd Karin Ripol
Se karta