Vi är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad med inriktning mot hydrogeologi, vattenverksamhet, arbetsmiljö (BAS-P) och kvalitets- och miljöstyrning.

Samhällsbyggande är nödvändigt för att tillgodose en ökande befolkning. Structor Vatten & Miljö Uppsala är med och ser till att byggandet sker på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som hänsyn tas till miljön med utgångspunkt i vatten både ovan och under markytan.

Vi erbjuder

  • hydrogeologiska utredningar
  • dagvattenutredningar i alla skeden
  • tillståndshantering
  • miljökonsekvensbeskrivning
  • kontrollprogram
  • miljöstyrning
  • kvalitetsstyrning
  • BAS-P

Vill ni veta mer om vad vi kan göra i era projekt? Vill du vara en del av oss? Har du glöd, engagemang och hög yrkesmässig och social kompetens? Då finns det alla möjligheter för dig att trivas och växa med oss. Hör av dig till vd Karin Ripol.

Våra medarbetare

Våra projekt

Här finns vi

Uppsala

Dragarbrunnsgatan 45, 3 tr
SE-753 20 UPPSALA
Telefon: +46 703-91 88 66
Vd Karin Ripol
Se karta